هزارسنگر ، شهر من آمل

آمل شهر ششم بهمن سال60،آمل شهر هزارسنگر،آمل سرای دماوند،آمل اولین خاستگاه علویان درایران،آمل آمل آمل

آمل اقلیم بزرگان است

آمل اقلیم بزرگان است

آمل مستقر ملوک طبرستان است

آمل گذرگاه هراز است

آمل پایگاه دماوند است

آمل شهر بزرگان است

+ نوشته شده در  پنجشنبه ۱ بهمن۱۳۸۸ساعت   توسط فرشاد راعی  |